Szkolenie BHP – szkolenie okresowe dla nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych