Test zaliczeniowy dla słuchaczu modułu szkoleniowego z zakresu 1 pomocy przedmedycznej